Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Gerocon Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus tiedottaa rekisteröidyille henkilöille selkeällä tavalla. Tämä seloste täyttää tiedotusvelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Gerocon Oy
Luuvaniementie 12 A 4
00350 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Gerocon Oy / Sirkka-Liisa Kivelä
Perustie 13 A 9
00330 Helsinki
Puhelin: 040-7244604
Sähköposti: toimisto@gerocon.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaat ja yhteydenoton tai tarjouspyynnön jättäneet.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Gerocon Oy pitää asiakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakkaiden tilaamien tuotteiden toimittamiseen. Yhteydenoton tai tarjouspyynnön jättäneiden tietoja käytetään yrityksen tuotteista ja palveluista kertomiseen.

Verkkokaupasta tilaaminen ei edellytä asiakkaaksi rekisteröitymistä.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
Nimi
Osoite
Sähköposti
Puhelinnumero
Asiakastiedot
Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
Lähetettyjen tilausten seurantatiedot
Asiakasnumero

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Gerocon Oy / Sirkka-Liisa Kivelä
Perustie 13 A 9
00350 Helsinki

tai sähköpostilla toimisto@gerocon.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Gerocon Oy käsittelee poistopyynnön, jonka jälkeen tiedot joko poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Gerocon Oy rajoittaa kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että Gerocon Oy rikkoo henkilötietoja käsitellessään voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
Asiakkaalta itseltään verkkokaupasta tilatessa
Asiakkaalta itseltään sähköpostin kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Gerocon Oy:n ulkopuolelle.

Gerocon Oy on varmistanut, että kaikki sen palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Gerocon Oy käyttää säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

Kotisivukone/Fonecta Oy – Nettisivut ja verkkokauppa
Checkout Finland Oy – Verkkokaupan maksunvälitys
Posti Group Oyj – Tilausten toimitus

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Gerocon Oy:n markkinointilistalle rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa Gerocon Oy:n lähettämässä markkinointisähköpostissa olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Gerocon Oy voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin Gerocon Oy takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Gerocon Oy:n tietojärjestelmiin on pääsy vain henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla, jotka säilytetään turvallisesti ja pidetään salassa. Yrityksen tietokoneissa on jatkuvasti päivittyvä tietoturvaohjelmisto.

Helsinki 11.2.2019

Gerocon Oy